Bliv Udstiller

Tilmelding til kunstruten – senest 3. januar 2020

Vi byder alle årets deltagere velkommen til Greve Kunstrute. Tilmeldingsfristen til foreningens anden kunstrute er den 3. januar 2020, hvor du som godkendt medlem skal have tilmeldt dig og betalt deltagergebyr. Gebyret for deltagelse i Greve Kunstrute 2020 er kr. 600, der går til dækning af markedsføringsmateriale mv. Når du har tilmeldt dig, og betalingen er registreret, vil du modtage en mail med vejledning om indsendelse af tekst og billeder.

Indsendelse af tekst og foto – tidsfrist 7. januar 2020

Senest 7. januar 2020 skal vi modtage tekst og fotos fra dig. Materialet skal vi bruge til en præsentationen af dig og dine værker på hjemmesiden og i brochurer, plakater m.m. Det er VIGTIGT, at du overholder disse tidsfrister, da der ikke er mulighed for at eftersende materiale.

Korrektur af informationer i brochure – tidsfrist følger medio februar

Medio februar vil du modtage en mail, hvor det er muligt at se udkast til årets brochure. Det er muligt at få rettet eventuelle fejl i egen information, men der er ikke mulighed for at udføre ændringer i billeder og layout. Til eventuel korrektion er der en meget kort frist – periode oplyses i den tilsendte mail.
Relevante rettelser udføres, hvorefter materialet sendes til tryk med henblik på, at foreningen modtager det trykte primo marts.

Afhentning af materialer til uddeling – tidsfrist følger medio marts

Alle deltagere får hver et antal brochurer dels til eget brug og dels til at udbrede kendskabet til arrangementet ved at omdele brochurer til relevante modtagere. Når bestyrelsen har modtaget materialerne fra trykkeriet, får du en mail med oplysning om, hvor du kan hente brochurer. Du står selv for at opsøge steder til at lægge brochurer, hvor du mener at materialet vil kunne tiltrække flere besøgende og være til gavn for interessen for kunstrutens afholdelse. Det kan f.eks. være på biblioteker, turistforeninger, restauranter m.fl.

Uddeling af materialer – senest medio april

Materialerne skal være ude senest 2 uger før arrangementet, men jo før jo bedre. Hvis du ikke selv har mulighed for at hente materialerne, skal du selv aftale med en anden deltager om at hente materialerne. Du vil modtage nogle mails undervejs med oplysninger og gode råd. Selve arrangementet står du selv for.