Bliv Udstiller

Tilmelding til kunstruten – senest 31. januar 2019

Vi byder alle årets deltagere velkommen til Greve Kunstrute. Tilmeldingsfristen til foreningens første kunstrute er den 31. januar 2019, hvor du som medlem skal have tilmeldt dig og betalt deltagergebyr. Gebyret for deltagelse i Greve Kunstrute 2019 er kr. 600, der går til dækning af markedsføringsmateriale mv. Når du har tilmeldt dig, og betalingen er registreret, vil du modtage en mail med vejledning om indsendelse af tekst og billeder.

BEMÆRK! Du skal ikke indsende tekst og billeder, før du fra os modtager en vejledning om dette.

Indsendelse af tekst og foto – tidsfrist 14. februar 2019

Senest 14. februar 2019 skal vi modtage tekst og fotos fra dig. Materialet skal vi bruge til en præsentationen af dig og dine værker på hjemmesiden og i brochurer, plakater m.m. Det er VIGTIGT, at du overholder disse tidsfrister, da der ikke er mulighed for at eftersende materiale.

Korrektur af informationer i brochure – tidsfrist følger medio marts

Medio marts vil du modtage en mail, hvor det er muligt at se udkast til årets brochure. Det er muligt at få rettet eventuelle fejl i egen information, men der er ikke mulighed for at udføre ændringer i billeder og layout. Til eventuel korrektion er der en frist på 5 dage – periode oplyses i den tilsendte mail.
Relevante rettelser udføres, hvorefter materialet sendes til tryk med henblik på, at foreningen modtager det trykte primo april.

Afhentning af materialer til uddeling – tidsfrist følger primo april

Alle deltagere får hver et antal brochurer dels til eget brug og dels til at udbrede kendskabet til arrangementet ved at omdele brochurer til relevante modtagere. Når bestyrelsen har modtaget materialerne fra trykkeriet, får du en mail med oplysning om, hvor du kan hente brochurer. Du står selv for at opsøge steder til at lægge brochurer, hvor du mener at materialet vil kunne tiltrække flere besøgende og være til gavn for interessen for kunstrutens afholdelse. Det kan f.eks. være på biblioteker, turistforeninger, restauranter m.fl.

Uddeling af materialer – senest medio april

Materialerne skal være ude senest 2 uger før arrangementet, men jo før jo bedre. Hvis du ikke selv har mulighed for at hente materialerne, skal du selv aftale med en anden deltager om at hente materialerne. Du vil modtage nogle mails undervejs med oplysninger og gode råd. Selve arrangementet står du selv for.