FOR UdstillerE

Tilmelding til kunstruten 2022 – senest 12. januar

Vi byder alle årets deltagere velkommen til Greve Kunstrute 2022. Tilmeldingsfristen til foreningens fjerde kunstrute er den 12. januar 2022, hvor du som godkendt medlem skal have tilmeldt dig og betalt deltagergebyr. Gebyret for deltagelse i Greve Kunstrute 2022 er kr. 600, der går til dækning af markedsføringsmateriale mv. Når du har tilmeldt dig, og betalingen er registreret, vil du efter nytår modtage en mail med vejledning om indsendelse af tekst og billeder.

Som udstiller har du mulighed for at invitere en gæsteudstiller til at udstille sammen med dig. Gæsteudstilleren bor i en anden kommune og kan derfor ikke blive medlem hos os. Det er dig, der står for det praktiske med gæsteudstilleren, herunder at sørge for at gæsteudstilleren indbetaler deltagergebyret og tilmelder sig hos os. Deadline og krav til indsendelse af materiale, gælder også for gæsteudstilleren.

Indsendelse af tekst og foto – tidsfrist ultimo januar 2022

Senest ved slutningen af januar 2022 skal vi modtage tekst og fotos fra dig. Materialet skal vi bruge til en præsentationen af dig og dine værker på hjemmesiden og i kataloger, plakater m.m. Det er VIGTIGT, at du overholder disse tidsfrister, da der ikke er mulighed for at eftersende materiale.

Korrektur af informationer på hjemmesiden – tidsfrist følger medio februar

Medio februar vil du modtage en mail, hvor du skal godkende dine oplysninger, der nu er blevet lagt ind på hjemmesiden. Når eventuelle rettelser er foretaget, går foreningens grafiker videre med at placere indholdet i det trykte katalog. Afhængig af antal udstillere kan en udvidelse af sidetallet komme på tale.

Korrektur af informationer i katalog – tidsfrist følger medio marts

Medio marts vil du modtage en mail, hvor det er muligt at se udkast til årets katalog. Det er muligt at få rettet eventuelle fejl i egen information, men der er ikke mulighed for at udføre ændringer i billeder og layout. Til eventuel korrektion er der en kort frist – periode oplyses i den tilsendte mail.
Relevante rettelser udføres, hvorefter materialet sendes til tryk med henblik på, at foreningen modtager det trykte primo april.

Afhentning af materialer til uddeling – tidsfrist følger primo april

Alle deltagere får hver et antal kataloger og plakater dels til eget brug og dels til at udbrede kendskabet til arrangementet ved at omdele materialet til relevante modtagere. Når bestyrelsen har modtaget materialerne fra trykkeriet, får du en mail med oplysning om, hvor du kan hente kataloger mv. Du står selv for at opsøge steder til at lægge kataloger og ophænge plakater, hvor du mener at materialet vil kunne tiltrække flere besøgende og være til gavn for interessen for kunstrutens afholdelse. Det kan f.eks. være på biblioteker, turistforeninger, restauranter m.fl.

Uddeling af materialer – senest medio april

Materialerne skal være ude senest 2 uger før arrangementet, men jo før jo bedre. Hvis du ikke selv har mulighed for at hente materialerne, skal du selv aftale med en anden deltager om at hente materialerne. Du vil modtage nogle mails undervejs med oplysninger og gode råd. Selve arrangementet står du selv for.