Generalforsamling

Grundet myndighedernes restriktioner blev den ordinære generalforsamling i 2021 undtagelsesvist først holdt den 16. september 2021. Der blev udsendt indkaldelse herom til medlemmerne den 11. august 2021.

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.

Formandens beretning kan læses her.