Generalforsamling

Der blev den 14. februar 2019 indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i vores forening, fordi Greve Kunstrutes første regnskabsår løber fra 12. oktober 2018 til 31. december 2019. Derfor afholdes den første ordinære generalforsamling ikke før marts 2020.

Referatet fra den ordinære generalforsamling den 6. marts 2020 kan læses her.