Medlemmer

Man er medlem af foreningen, når vi har godkendt din ansøgning om medlemskab, og vi har registreret din betaling af det til enhver tid gældende kontingent. Kontingentet for 2023 er kr. 200. Hvis du bliver optaget som medlem, vil du få tilsendt foreningens bankkontonummer til indbetaling af medlemskontingentet.

Kontingentet forfalder til betaling den 1. januar for medlemskab i det pågældende kalenderår.

Som medlem har du stemmeret på det tilhørende års generalforsamling, der gennemføres hvert år i marts. Særskilt indkaldelse med dagsorden tilsendes på mail til medlemmer.

Medlemskab er en forudsætning for at deltage som udstiller på årets kunstrute.

Foreningens medlemmer i 2023

Herunder har du direkte adgang til hjemmeside eller Facebook for de medlemmer, der har ønsket at benytte sig af denne mulighed.

Anne-Grethe Ørbekker, https://www.agoekunst.dk/

Annette Barrett, https://pafkunst.simplesite.com/

Birthe Møller Jensen, https://www.bmjmalerier.dk/

Britt Vinther Andersen, www.keramik-kunst.dk

Charlotte Bøgh Aagaard, www.boghaagaard.dk

Grethe D’Aniello, fb.me/GretheDanielloKunst

Lene Tjørnelund, facebook.com/ArtworkbyLT/

Lone Edith Jørgensen, loneedith.dk

Preben Barrett, www.123hjemmeside.dk/barrett

Vibeke Schou, http://artbyschou.dk/

Vil du have vist dit eget link?

Er du som medlem interesseret i at bliv vist på denne side, så skriv venligst til os på mail@grevekunstrute.dk.