Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for foreningen Greve Kunstrute

Greve Kunstrute er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktpersoner: 

 • Morten Funder, Hundige Bygade 3, 2670 Greve
 • Lone Edith Jørgensen, Platanhusene 44, 2690 Karlslunde

Vores e-mail: mail@grevekunstrute.dk
Vores webstedsadresse: https://grevekunstrute.dk.

Hvilke data indsamler vi og behandler vi om dig

Foreningen Greve Kunstrute (dataansvarlig) registrerer persondata, som du har oplyst til bestyrelsen ved indmeldelse, forespørgsler, flyttemeddelelser eller i de tilfælde, hvor der rettes henvendelse til foreningen gennem vores website: http://grevekunstrute.dk/.

 • Vi registrerer følgende oplysninger om medlemmer: Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, website og links til sociale medier samt for det pågældende års udstillende kunstnere tillige udstillingsadresse.
 • Oplysning om medlemmets udtryksform og kort beskrivelse af medlemmets kunstneriske virke.
 • For bestyrelsesmedlemmer opbevares tillige cpr.nr. ifm. oprettelse af bankkonto.
 • Foreningen kan bruge fotos af din kunst og/eller situationsbilleder af kulturelle aktiviteter, som foreningen indgår i. I situationsbilleder er der ikke enkeltpersoner, der er i fokus. I portrætbilleder er det en til flere enkeltpersoner, der er i fokus. Billederne kan være taget til egne arrangementer eller til andre arrangementer, hvor foreningen deltager. Billederne kan offentliggøres på foreningens hjemmeside, foreningens side eller profiler på sociale medier (Facebook, Instagram, m.fl.), i foreningens trykte materialer eller i elektroniske udgivelser (nyhedsbrev, infomateriale m.m.). Til begge type billeder ønsker vi dit samtykke til at måtte offentliggøre billedet.
 • For medlemmer der udstiller, gemmer vi fotos af kunstnerens værker.
 • For personer, der ønsker information om foreningens aktiviteter og som ikke er medlem, opbevarer foreningen navn og mailadresse.

Formålet med at behandle dine personoplysninger

Vi gemmer ovenstående oplysninger for at kunne:

 • Administrere dit medlemskab 
 • Udsende kontingentopkrævninger
 • Sende specifikke nyhedsbreve til medlemmerne
 • Udarbejde informations- og PR-materiale til foreningens udstillingsaktiviteter, enten som selvstændig forening eller i samarbejde med andre kulturelle organisationer i Greve Kommune.
 • Generelle nyhedsbreve til andre, der ønsker det via vores website.

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

 • Vi gemmer disse oplysninger så længe, som det er nødvendigt for at kunne yde dig en god service. Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, gemmer vi din mailadresse, indtil du afmelder nyhedsbrevet.
 • Ligeledes sletter vi dine persondata, hvis du skulle ønske at udtræde af foreningen.
 • Du kan altid få indsigt i de data, vi har registreret om dig ved henvendelse til kontaktpersonerne forrest i vores Privatlivspolitik.
 • Du kan gøre indsigelse mod enhver registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på denne side.
 • Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Hvilke oplysninger giver vi videre til aktører uden for foreningen (3. part)

 • Foreningen Greve Kunstrute videregiver eller sælger aldrig de registrerede data.
 • Kun de personer og eller firmaer, der arbejder med at servicere vores medlemmer, har adgang til de registrerede persondata. Det drejer sig om fremstilling af udstillings- og PR-materiale og den webansvarliges brug.
 • De registrerede persondata opbevares som både fysisk og digitale dokumenter hos foreningens kontaktpersoner se forrest i politikken.
 • Foreningens digitale medlemsadresseliste, som indeholder, navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, websiteadresse og oplysning om man er udstiller eller ej i det aktuelle år. De sendes digitalt til den websiteansvarlige for foreningens website.
 • Foreningen Greve Kunstrute forpligter sig til løbende at opfylde kravene til beskyttelse af privatlivets fred.

Cookies

 • På vores website http://grevekunstrute.dk/ anvender vi cookies. Når du besøger hjemmesider, modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres af din browser på dit udstyr. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus. Vi anvender midlertidige cookies, der automatisk indsamler data om dit besøg. De data der indsamles anvendes kun til at forbedre opbygningen af hjemmesiderne og analyseres i anonym form udelukkende til statistik med det formål at hjælpe os til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores besøgende.
 • Du kan slå Cookies fra i dine internetindstillinger, men slår du dem fra, skal du være opmærksom på, at der kan være funktioner på forskellige websites, der ikke virker.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitikken er senest revideret 19.05.2019